Wychwytywanie CO2 – chwytliwy sposób przeciwdziałania zmianom klimatu

Wychwytywanie CO2 – chwytliwy sposób przeciwdziałania zmianom klimatu
Prowadzący: Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. PW
Czas: 45 min.

Technologie wychwytywania i użytkowania lub magazynowania CO2 (CCUS) mogą wnieść znaczący wkład w łagodzenie zmian klimatu.
Ich potencjał w zakresie ograniczania i usuwania emisji został udowodniony naukowo i niedawno uznany w europejskich zrównoważonych finansach (EU Taxonomy).

Obecnie w Europie wychwytuje się i magazynuje około 2 mln ton CO2 rocznie, przy potrzebach szacowanych na poziomie około 300 mln ton.
Stosując CCUS w procesach przemysłowych i elektrowniach można zachować energochłonne łańcuchy produkcji i dostarczać produkty stanowiące podstawę naszego stylu życia. CCUS może pomóc w tworzeniu i zabezpieczeniu miejsc pracy w gospodarce europejskiej oraz utrzymaniu konkurencyjności europejskiego przemysłu na rynkach międzynarodowych.

Na wykładzie:

  • dowiecie się w jaki sposób wychwytywać, transportować i magazynować CO2,
  • wyjaśnimy czym są ujemne emisje,
  • zaprezentujemy wybrane projekty demonstracyjne tej technologii w Europie
  • opowiemy o badaniach prowadzonych w zakresie CCUS w Politechnice.
Zmiana rozmiaru fontu