Wydziały Geodezji i Kartografii; Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Architektury rozpoczynają współpracę badawczą

W dniu 7 lipca 2023 r. Dziekani trzech Wydziałów – dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski z Wydziału Architektury – podpisali porozumienie dot. utworzenia wspólnej komórki lokalnego wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych pn. LOP SYNERGIA. Utworzenie LOP SYNERGIA podejmowane jest w ramach realizacji: 

  • Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030, cel N3. Efektywne mechanizmy wsparcia prac badawczych, 1. Tworzenie skutecznego systemu wsparcia dla naukowców, b. Poprawa jakości obsługi projektów poprzez budowę zdecentralizowanej sieci wspierającej oraz wzrost efektywności ich obsługi administracyjnej, 
  • Działania „D30. Dostosowanie struktury organizacyjnej do wsparcia celów Uczelni Badawczej” będącego częścią projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w Politechnice Warszawskiej”, zwanego „IDUB”. 

Celem działalności LOP Synergia jest poprawa zadowolenia kierowników projektów badawczych poprzez zapewnienie im kompleksowego i sprawnego wsparcia administracyjnego oraz zwiększenie liczby i skali realizowanych projektów badawczych. 

Zespół Sterujący, powołany w celu monitorowania i opiniowania funkcjonowania LOP SYNERGIA oraz rekomendowania celów i priorytetów jego działalności, tworzą prodziekani ds. nauki – dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii, dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska i prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek z Wydziału Architektury. 

Otwarcie LOP Synergia nastąpi 1 października 2023 r.; działanie LOP przewidziane na 12 miesięcy, z intencją przedłużenia na kolejne lata, jest finansowanie ze środków programu IDUB. 

Zmiana rozmiaru fontu