Wykład dr. inż. Dariusza Praska pt. „Rola doradcy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w instytucjach finansowych”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 kwietnia br. (piątek) w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbył się wykład dr. inż. Dariusza Praska*, byłego pracownika Wydziału i obecnego współpracownika Zespołu Gospodarki Odpadami, a od 1991 pracownika międzynarodowych instytucji finansowych na temat: „Rola doradcy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG**) w instytucjach finansowych”.

Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni. Następnie po krótkim wprowadzeniu dr. inż. Piotra Manczarskiego głos zabrał zaproszony gość dr inż. Dariusz Prasek wygłaszając wykład pt. “Rola doradcy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych”.

 

Wprowadzenie dr. inż. Piotra Manczarskiego.
W wykładzie uczestniczyło wielu studentów i pracowników Wydziału.
Po dyskusji wykład zakończył Dziekan dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni.

Prezentacja z wykładu dostępna jest tu –>

* Dr Prasek jest dyrektorem Sustainability Advisory Services Ltd., firmy doradczej w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Dr Prasek ma doświadczenie w realizacji około 4000 projektów inwestycyjnych w wielu sektorach. Do niedawna zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Departamencie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.  Dr Prasek dołączył do Banku w 1992 roku i był odpowiedzialny za koordynację due-diligence środowiskowego i społecznego, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie różnych operacji inwestycyjnych Banku w różnych sektorach, w tym dużych projektów infrastrukturalnych, produkcyjnych, transportowych, niepaństwowych inwestycji komunalnych oraz operacji z udziałem pośredników finansowych.  Dr Prasek był jednym z kluczowych współtwórców opracowania i wdrożenia Strategii Przejścia na Gospodarkę Zieloną, która obejmuje wdrożenie postanowień Gospodarki Obiegu Zamknietego w projektach wspieranych przez Bank.  Przed dołączeniem do Banku był doradcą Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju (Szczyt Ziemi).  Dr Prasek uzyskał tytuł doktora inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej, a w latach 1987-1991 był adiunktem w Instytucie Inżynierii Środowiska tej uczelni.  Dr Prasek opublikował liczne artykuły w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi, gospodarki cyrkularnej, zarządzania środowiskiem, środowiskowych aspektów finansowania projektów i jest członkiem wielu organizacji zawodowych.

**ESG, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyka obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Zmiana rozmiaru fontu