Wykład gościnny Profesora A. Zh. Zhusupbekov’a w ramach współpracy z L.N.Gumilyov Eurasian National University w Nur-Sułtan w Kazachstanie

W marcu Profesor  A. Zh. Zhusupbekov z Department of Civil Engineering L.N. Gumilyov Eurasian National University, President Kazakhstan Geotechnical Society International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering na zaproszenie Politechniki Warszawskiej odwiedził z wykładami polskie uczelnie: Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechnikę Krakowską.

Wykład pt. „The Progressing and Developing of the Eurasian National University at Nur-Sultan, Kazakhstan” odbył się 1 marca 2022 roku w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Podczas wykładu w dyskusji wzięli udział naukowcy: Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni; dr inż. Agnieszka Dąbska; dr hab. inż.  Jan Winter, prof. uczelni oraz inni naukowcy i studenci.

 

 

 

https://enu.kz/en/info/news/65910/

Zmiana rozmiaru fontu