Wykład Problemy współczesnej cywilizacji semestr zimowy 2022/2023

Wykład

Problemy współczesnej cywilizacji

semestr zimowy 2022/2023

Ogólna charakterystyka wykładu

Wykład jest poświęcony wybranym zagadnieniom problemów współczesnej cywilizacji z podziałem na siedem bloków tematycznych. Głównym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom – studentom i doktorantom o dowolnym profilu studiów – podstawowej wiedzy o przedstawionych zagadnieniach i kształtowanie przekonania o ich wadze dla dobrostanu Ziemi i życia społeczeństw. Każdemu blokowi tematycznemu poświęcony jest czterogodzinny wykład.

Wymiar godzinowy: 30 h, wykłady w poszczególnych blokach tematycznych: 2x2h

Liczba ECTS: 2

Forma zaliczenia: esej dotyczący wybranego bloku tematycznego, oceniany na stopień

Miejsce i terminy wykładu

  • aula Syriusz w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej, ul Rektorska 4
  • czwartki:

godz. 1500-1700

6,13,20,27 października 2022

17,24 listopada 2022

1,8,15 grudnia 2022

12,19,26 stycznia 2023

godz. 1400-1600

3,10 listopada 2022

Zapisy

  • w uczelni macierzystej
  • liczba miejsc ograniczona

W załączeniu

  • Opis bloków tematycznych
  • Harmonogram zajęć
  • Efekty uczenia się

Kontakt

Koordynator zajęć – prof. Józef Lubacz

Biuro – Jolanta Skalska-Wachal

instytut.ipwc@pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 70 07

 

Więcej informacji w >>pliku<<

Zmiana rozmiaru fontu