IDUB PW: Wykorzystanie metabolitów bakteryjnych do intensyfikacji procesów usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz stymulacji aktywności naturalnej mikrobioty

Tytuł projektu: Wykorzystanie metabolitów bakteryjnych do intensyfikacji procesów usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz stymulacji aktywności naturalnej mikrobioty
Kierownik projektu: mgr inż. Pola Łomża-Kalinowska
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Okres realizacji: 24 miesiące
Źródła finansowania: YOUNG PW, IDUB

 

Opis projektu:

Sprzedaż środków ochrony roślin (ŚOR) w Unii Europejskiej wynosi ponad 350 000 ton rocznie. Powszechność ich stosowania, podobnie jak powszechność zastosowania halogenowanych związków organicznych (HZO) wykorzystywanych do produkcji pestycydów, tworzyw sztucznych, chłodziw, farb, klejów, rozpuszczalników i wielu innych, powoduje uwalnianie tych ksenobiotyków do środowiska, gdzie niekorzystnie wpływają na całe ekosystemy. Ponadto środki te wykazują wysoką toksyczność wobec ludzi i innych organizmów, akumulują w środowisku i często są trwałym zanieczyszczeniem, odpornym na procesy degradacji. Mikroorganizmy w toku ewolucji wykształciły mechanizmy biotransformacji i biodegradacji związków organicznych, które często występują jako zanieczyszczenie. Wykorzystanie tych mechanizmów w zabiegach bioremediacyjnych może w sposób efektywny, tani i przyjazny środowisku usunąć skażenie i przywrócić środowisko do pierwotnego stanu równowagi. W niniejszym projekcie proponowane jest skonstruowanie prototypowego biopreparatu w oparciu o kluczowe enzymy takie jak siderofory, dehalogenazy, lakkazy, mono- i dioksygenazy, uczestniczące w procesach biotransformacji i biodegradacji związków organicznych oraz odpowiednio dobrane suplementy. Biopreparat wpływać ma stymulująco na aktywność naturalnej mikrobioty zanieczyszczonych obszarów, poprawiając jakość biologiczną gleby, zwiększyć efektywność zabiegów bioremediacji zanieczyszczonych środowisk, jak również stymulować przyrost biomasy roślinnej. Metabolity wchodzące w skład biopreparatu wyizolowane zostaną z hodowli bakteryjnych. Skuteczność działania biopreparatu będzie testowana wobec glifosatu i 2,4-D, stanowiących ŚOR oraz w przypadku 2,4-D również HZO.

Zmiana rozmiaru fontu