Wyniki I edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie na najlepsze artykuły naukowe wyłoniono 38 publikacji. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 tys. złotych.

Lista nagrodzonych artykułów

Wśród nagrodzonych pracowników naszego Wydziału znaleźli się:
dr hab. inż. Marta Chludzińska
oraz
dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Marcinowski
dr Jan Bogacki

Serdecznie gratulujemy.

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy.

W konkursie przyjęto 63 aplikacje. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science nagrodziła 38 artykułów. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science rozpatrywała wnioski wg kryteriów zapowiedzianych w regulaminie konkursu:

  1. Pozycja bibliometryczna czasopisma – SNIP > niż 1,5, IF > niż 4;
  2. Udział autorów z afiliacja Politechniki Warszawskiej > niż 30% lub afiliacja autora korespondencyjnego – Politechnika Warszawska
  3. Znaczenie wkładu zespołu z PW w przygotowanie artykułu – wg informacji zamieszczonych
    we wnioskach.

Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 000 złotych. Procentowy udział autorów w nagrodzie jest zgodny z deklaracjami zgłoszonymi we wnioskach.

 

Zmiana rozmiaru fontu