Wyniki II edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 44 publikacje. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Wśród nagrodzonych pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska znaleźli się:

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
dr inż. Katarzyna Maciejewska
dr inż. Magdalena Reizer

Lista nagrodzonych artykułów (kliknij)

Serdecznie gratulujemy.

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. W konkursie przyjęto 57 aplikacji, z czego 44 artykuły zostały nagrodzone. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science rozpatrywała wnioski wg kryteriów zapowiedzianych w regulaminie konkursu:

  1. Pozycja bibliometryczna czasopisma – do oceny przyjęto SNIP > niż 1,5 na poziomie tytułu czasopisma.
  2. Udział autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej > niż 25% lub afiliacja autora korespondencyjnego – Politechnika Warszawska.

Komisja obradowała w dniach 30 sierpnia i 1 września 2020 r. w składzie:

  1. Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz – przewodniczący
  2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
  3. Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
  4. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
  5. Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas, którego publikacja została zgłoszona do udziału w Konkursie Best Paper, został wyłączony z prac Komisji dotyczących wyłonienia laureatów konkursu.

Więcej informacji na stronie: www.badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-II-edycji-konkursu-Best-Paper

Zmiana rozmiaru fontu