Wyniki II edycji konkursu na zagraniczne usługi edukacyjne podnoszące kompetencje dydaktyczne

Celem konkursu jest finansowe wsparcie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.

W radością informujemy, że dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni otrzymał grant na realizację wizyty studyjnej na University of the Texas – Austin [Stany Zjednoczone Ameryki].

Zmiana rozmiaru fontu