Wyniki konkursu ENERGYEDULAB w ramach programu IDUB PW

Serdecznie gratulujemy dr hab. inż. Małgorzacie Kwestarz uzyskania finansowania projektu pt. “Laboratorium systemów dyspozytorskich w sieciach i instalacjach płynowych” w konkursie ENERGYEDULAB.
W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 14 wniosków.

Lista laureatów konkursu ENERGYEDULAB (.pdf, 149,97 kB)

Więcej informacji: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-konkursu-ENERGYEDULAB

 

Zmiana rozmiaru fontu