Wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-2 (Impulse i Power) w ramach programu IDUB PW

W zakończonym konkursie na granty badawcze ENERGYTECH-2 do finansowania skierowano 18 wniosków: 7 projektów w konkursie Impulse i 11 w konkursie Power.

Serdecznie gratulujemy dr hab. inż. Monice Żubrowskiej-Sudoł, prof. uczelni uzyskania finansowania projektu “Analiza możliwości wzrostu produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji oraz dezintegracji substratów” w konkursie ENERGYTECH-2 Power.

Zmiana rozmiaru fontu