Wystartował nabór do konkursu na granty dydaktyczne

Budżet konkursu wynosi milion złotych, a maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

Celem konkursu na granty dydaktyczne jest m.in. zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia oraz tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich.

Regulamin i załączniki są dostępne w zakładce KONKURSY (kliknij)

 

Zmiana rozmiaru fontu