Wystawa „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”

W dniu 17 marca 2022 r., została uroczyście zainaugurowana wystawa pt. „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”, której organizatorami są: ENEA Wytwarzanie, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Autorem zdjęć prezentowanych na wystawie jest Jacek Tabor, prezes Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które od lat wspiera Eneę Wytwarzanie w proekologicznych wydarzeniach i edukacji przyrodniczej.

Zaproszonych gości powitała dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych. Następnie głos zabrali: Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enei Wytwarzanie (Absolwent naszej jednostki, ówcześnie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej) oraz dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan WIBHiIŚ PW.
Wszystkie fotografie zostały wykonane bezpośrednio na terenie Elektrowni Kozienice. Autorowi szczególnie zależało, aby każde ujęcie w sposób oryginalny pokazywało w tle teren zakładu. Wskazuje to wiarygodnie na duże bogactwo przyrodnicze elektrowni, wielość występujących tu chronionych gatunków, obfitość bazy pokarmowej dla pszczół czy bogactwo drzew i krzewów.

Wystawę można odwiedzić do dnia 7 kwietnia 2023 r., w sali nr 311 (III piętro) Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.

Fot. Relacja fotograficzna z wydarzenia autorstwa Bartosza Stelmacha (Dziekanat WIBHiIŚ PW)

Zapraszamy na FB Biblioteki WIBHiIŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu