XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór 7-10.09.2021 r.

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki zapraszają na XIX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ TECHNICZNEJ KONTROLI ZAPÓR, która odbędzie się 7-10 WRZEŚNIA 2021 r.
Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji www.tkz.is.pw.edu.pl

 

TEMATYKA KONFERENCJI
I. Sesja z okazji XXV-lecia Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź SA
II. Sesja z okazji LX lat Technicznej Kontroli Zapór w Polsce
III. Hydrotransport i składowiska odpadów mokrych
IV. Bezpieczeństwo zapór
V. Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych
VI. Hydroenergetyka
VII. Zagadnienia środowiskowe w hydrotechnice
VIII. Budowle hydrotechniczne na drogach wodnych

⇒ Konferencja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.
⇒ Oficjalnymi językami konferencji są angielski i polski.
⇒ Konferencja odbędzie się w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym w Legnicy.
⇒ Podczas konferencji planowana jest wycieczka techniczna na największe składowisko odpadów mokrych w Europie, OUOW Żelazny Most.

TERMINY
31.03.2021 r. – opłata konferencyjna (I termin)
31.03.2021 r. – rejestracja i zgłoszenie referatu
31.05.2021 r. – nadesłanie pełnych tekstów referatów
31.05.2021 r. – opłata konferencyjna (II termin)

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: Dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW
Zastępca Przewodniczącego: Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW
Dr inż. Paweł Stefanek
Mgr inż. Edmund Sieinski
Sekretarz: Dr inż. Agnieszka Dąbska
Członkowie: Mgr inż. Bartosz Bednarz Mgr inż. Jacek Kostrzewa
Mgr inż. Alicja Budzianowska Dr hab. inż. Agnieszka Machowska
Mgr inż. Honorata Jankowska Mgr inż. Katarzyna Misiołek
Dr inż. Łukasz Kaczmarek Dr inż. Błażej Smoliński
Mgr inż. Adam Kasprzak Dr inż. Andrzej Wita

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: +48 22 234 74 53, fax: +48 22 825 29 92
e-mail: tkz.ibs@pw.edu.pl
www.tkz.is.pw.edu.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA
przy wpłacie do 31.03.2021 r. 1950,– zł (z VAT )
przy wpłacie do 31.05.2021 r. 2200,– zł (z VAT )
studenci i osoby towarzyszące 1450,– zł (z VAT )
Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w wycieczce technicznej oraz udział w uroczystej kolacji.

OPŁATA KONFERENCYJNA – UCZESTNICTWO ONLINE
uczestnictwo uczestnictwo + prezentacja referatu
przy wpłacie do 31.03.2021 r. 550,– zł (z VAT ) 850,– zł (z VAT )
przy wpłacie do 31.05.2021 r. 700,– zł (z VAT ) 1100,– zł (z VAT )
Opłata obejmuje udział online, materiały konferencyjne i prezentację referatu.
Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa w przypadku nieprzybycia na konferencję, skrócenia pobytu lub nieuczestniczenia online.
Należność płatna przelewem na konto:
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o.
00-668 Warszawa, ul. St. Noakowskiego 18/20
78 1240 1040 1111 0010 8327 1037
(z dopiskiem: Konferencja TKZ 2021)

Rejestracja do udziału w konferencji możliwa jest za pośrednictwem linku:
https://tkz.is.pw.edu.pl/rejestracja/

 

 

Zmiana rozmiaru fontu