XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
Miła 26, 21-370 Warszawa
Dyrektor: mgr Agata Pallasch
Wicedyrektor: mgr Arkadiusz Olszyna

XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta rozpoczęło swoją działalność 01 września 1954 r. jako jedenastoletnia XVIII Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące T.P.D. (potocznie Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr XVIII) pod kierownictwem Pani Jadwigi Puchalskiej, dyrektora szkoły (1954 – 1956). Mieściło się ono wówczas na ul. Smoczej 6 w nowym budynku, który został zaprojektowany według wzorów skandynawskich, dużo więc było tam elementów drewnianych, stwarzających przytulną atmosferę.

W roku 1977 r. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymało nowe lokum i zostało przeniesione na ul. Miłą do tzw. “tysiąclatki”, czyli szkoły, wybudowanej w ramach akcji Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. 

Włączona w rytm czasu nowa szkoła przyjmowała co rok nowych uczniów, wypuszczała absolwentów, witała nowych i żegnała odchodzących nauczycieli, zmieniała dyrektorów. Nie były to zmiany częste, lecz po odejściu na emeryturę Pani Dyrektor Janiny Starzyckiej-Głowackiej (1956 – 1973), pojawiały się dość rytmicznie. I tak swoje dwudziestolecie szkoła obchodziła pod kierownictwem Pana Dyrektora Artura Sztyka (1973 – 1978), dwudziestopięcioleciu patronowali – Pan Dyrektor Janusz Beck (1978 – 1984) i Pani Wicedyrektor Elżbieta Piskorska; na trzydziestolecie dyrektorką byłą Pani Janina Szwajkowska (1984 – 1989), a trzydziestopięciolecie do pięćdziesięciopięciolecia młodzież XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta uroczyście obchodziła pod opieką Pani Grażyny Chludzińskiej (1989 – 2011), wieloletniego Dyrektora.

Źródło

Zmiana rozmiaru fontu