Relacja: XV Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

W dniach 27-28 listopada 2019r. odbyła się już XV edycja Konferencji. Obrady były prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie. W sumie w konferencji udział wzięło 145 osób oraz przedstawiono 27 referatów, podzielonych na sesje tematyczne poświęcone między innymi: wpływowi smogu na zdrowie ludzi, mikrobiologii powietrza wnętrz, jakości powietrza w budynkach edukacji przed i wczesnoszkolnej, wpływowi roślin na jakość środowiska wnętrz oraz problematyce jakości powietrza wnętrz widzianej z perspektywy architektów.

Początki cyklu Konferencji Naukowych pt. „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” sięgają 1991 roku. Celem konferencji jest definiowanie zmieniających się problemów środowiska wewnętrznego w Polsce, prezentacja aktualnych badań w tym zakresie oraz popularyzacja wpływu jakości środowiska wewnętrznego na zdrowie, dobre samopoczucie oraz efektywność pracy. W każdej edycji konferencji uczestniczy ponad 100 osób, w tym zazwyczaj kilka osób z zagranicy. Po każdej edycji wydawane są materiały konferencyjne (od roku 2009r. w formie elektronicznej). Ze względu na jej popularyzatorski charakter konferencja jest otwarta (brak opłaty ze strony uczestników konferencji), a finansowanie zapewniają sponsorzy zewnętrzni oraz środki pochodzące z międzynarodowych programów badawczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jedyna konferencja o tej tematyce w Polsce, odbywająca się cyklicznie.

Organizatorzy:

dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Maciej Mijakowski, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Więcej informacji: http://iaq.is.pw.edu.pl

 

 

Zmiana rozmiaru fontu