XVI konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 2-3 grudnia 2021 r. – zapowiedz


XVI konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

2-3 grudnia 2021 r.

 

W dniach 2-3 grudnia odbędzie się XVI edycja konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” organizowana przez pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (dr. inż. Jerzego Sowę oraz dr. inż. Macieja Mijakowskiego). Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią, obrady tym razem odbędą się on-line.  

Referat otwierający wygłosi prof. Lidia Morawska z Queensland University of Technology (QUT), Australia. Od wielu specjalnością naukową prof. Lidii Morawskiej jest fizyka aerozoli. Po pandemii SARS-CoV-1 prof. Morawska wzięła udział w wielu fundamentalnych projektach naukowych poświęconych możliwości rozprzestrzeniania epidemii się drogą powietrzną. W roku 2021 została zaliczona przez magazyn „Time” do grona 100 najbardziej wpływowych osób na Świecie. Za szczególne osiągnięcie uznano pokierowanie działaniami grypy naukowców, które doprowadziły do zmiany nastawienia Światowej Organizacji Zdrowia, początkowo negującej powietrzą drogę rozprzestrzeniania COVID-19 oraz nadmiernie przeceniającej rolę kontaktu bezpośredniego oraz drogi kropelkowej.

Korzystając z formuły webinaru, oprócz polskich prelegentów, w konferencji wezmą wdział także inni bardzo znani naukowcy polskiego pochodzenia pracujący obecnie w ośrodkach naukowych z Danii, Francji czy Szwecji.

Tradycyjnie udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zarejestrowanie swojego uczestnictwa przesyłając: imię, nazwisko, adres e-mail oraz afiliację na adres maciej.mijakowski@pw.edu.pl, lub korzystając z formularza na stronie (https://iaq.is.pw.edu.pl/zgloszenia/). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 listopada 2021 r.

Zmiana rozmiaru fontu