Relacja: XVIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

W dniach 10 – 13 września 2019 r., w Aparthotel Czarna Góra odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych.

Organizatorami był Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki WIBHIŚ PW oraz Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących-Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o. oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz  Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

W konferencji wzięło udział 149 osób z kraju i zagranicy (m. in. Czechy, Kazachstan, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania). Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo zapór;
  • Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych;
  • Składowiska odpadów mokrych;
  • Hydroenergetyka;
  • Zagadnienia środowiskowe w hydrotechnice;
  • Budowle hydrotechniczne na drogach wodnych.

Współprzewodniczącymi Komitetu Naukowego Konferencji byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński oraz dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW (równocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i podmioty gospodarcze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne w zakresie szeroko pojętej tematyki dotyczącej budownictwa wodnego.

Więcej informacji: www.tkz.ibs.pw.edu.pl

PATRONAT MEDIALNY

 

SPONSORZY PLATYNOWI

 

SPONSORZY SREBRNI

 

SPONSORZY BRĄZOWI

Zmiana rozmiaru fontu