XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

W dniach 12-15 września 2023 r. w Chorzowie odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór zorganizowana przez Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, z którym współpracowali: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Centrum Technicznej Kontroli Zapór – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o., Polski Komitet Wielkich Zapór POLCOLD oraz Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Wydarzenie odbyło się pod nazwą „Bezpieczeństwo Obiektów Hydrotechnicznych”. Konferencja po raz kolejny odbyła się w formule hybrydowej. Wzięły w niej udział 204 osoby z 20 krajów, w tym 147 stacjonarnie.

Ze względu na obchodzony jubileusz 140 lat działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., podczas obrad konferencji odbyła się specjalna sesja poświęcona działalności spółki oraz wycieczka techniczna na Zbiornik Goczałkowicki administrowany przez Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Pozostałe sesje techniczne zostały poświęcone badaniom, eksploatacji i utrzymaniu budowli hydrotechnicznych. Prezentowane referaty dotyczyły zagadnień związanych z gospodarką wodną, naprawą i modernizacją obiektów hydrotechnicznych, nowymi technologiami w budownictwie wodnym, nowoczesnymi technikami pomiarów i monitoringu oraz rozwiązaniami technicznymi nowych, projektowanych i budowanych obiektów hydrotechnicznych.

Referaty zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w czasopismach: Archives of Civil Engineering (numery z 2024 roku), Journal of Water and Land Development (numery z 2023 i 2024 roku), Water, Gospodarka Wodna (numery 9/2023 i 11/2023), Energetyka Wodna (numer 3/2023) oraz w monografii wydanej przez IMGW. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: tkz.is.pw.edu.pl i udziału w 2025 roku w kolejnej edycji Konferencji TKZ’2025.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”.

Referaty:

Monografia jest możliwa do pobrania bezpłatnie ze strony IMGW.
E-zeszyt Gospodarki Wodnej możliwy jest do nabycia na stronie internetowej czasopisma.
Numer 3/2023 Energetyki Wodnej możliwy jest do nabycia na stronie internetowej czasopisma.
Publikacje w czasopiśmie Archives of Civil Engineering, Journal of Water and Land Development i Water zostaną opublikowane na stronie internetowej czasopism w ramach wolnego dostępu.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: tkz.is.pw.edu.pl i udziału w 2025 roku w kolejnej edycji Konferencji TKZ’2025.

Zmiana rozmiaru fontu