Zajęcia dla Fundacji Uniwersytet Dzieci – Jak się oczyszcza ścieki?

18 maja 2024 roku, na naszym wydziale odbyły się zajęcia w ramach działalności Fundacji Uniwersytet Dzieci. W Laboratorium Chemicznym Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Dr Małgorzata Kucharska przybliżyła dzieciom tajemnice oczyszczania ścieków. Podczas zajęć, dzieciaki prowadziły doświadczenia, eksperymentowały i obserwowały zachodzące procesy – m.in. oczyszczanie ścieków kosmetycznych metodą koagulacji.

Analogiczne zajęcia w tej edycji odbyły się również 13 i 20 kwietnia (prowadząca: Mgr inż. Joanna Ładyńska) oraz 11 maja (prowadzące: Dr Małgorzata Kucharska i Mgr inż. Joanna Ładyńska), kolejne zaś odbędą się 25 maja. 

 

 Uniwersytet Dzieci na WIBHiIŚ (Zdjęcie pochodzi z materiałów Fundacji Uniwersytet Dzieci)
Zmiana rozmiaru fontu