Zajęcia dla Fundacji Uniwersytet Dzieci

W dniu 17 grudnia 2022 r. w pomieszczeniach Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 👉 Laboratorium Chemicznym Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska (s. 421) odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach zajęć Fundacja Uniwersytet Dzieci które w godz. 8:30-14:30 prowadziła mgr inż. Joanna Ładyńska (ZIiBJŚ WIBHiIŚ PW). Temat zajęć skupiony był na tym “Jak oczyścić brudną wodę?”, podczas których dzieciaki prowadziły doświadczenia, eksperymentowały i obserwowały zachodzące procesy.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

#FundacjaUniwersytetDzieci jest organizacją non-profit, która została założona w 2007 roku w Krakowie i jest pierwszym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Posiada oddziały w trzech miastach: w Krakowie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Prowadzi współpracę z naukowcami m.in. z takich ośrodków jak: Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Jagielloński w KrakowieUniwersytet WrocławskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAGH University of Science and TechnologyPolitechnika WarszawskaAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższa Szkoła Europejska. Misją Fundacji Uniwersytet Dzieci jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, by korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości rozumiały świat w którym żyją i potrafiły w nim działać.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

👩‍🔬 mgr inż. Joanna Ładyńska (Absolwentka Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, kierunku Technologia Chemiczna oraz Technikum Chemicznego w Piastowie). Obecnie ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie Ochrony Środowiska z zakresu Gospodarki Odpadami. Pracę doktorską realizuje w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie od 2007 roku pracuje w Laboratorium Chemicznym na Wydziale Instalacji, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW przygotowując oraz prowadząc zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunków Ochrony Środowiska i Inżynierii Środowiska.

Źródło:
Profil LinedIn WIBHiIŚ

Zmiana rozmiaru fontu