Zajęcia na platformie MS Teams

Szanowni Państwo,

Na platformie MS Teams zostały utworzone zespoły dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych – każdy zespół odpowiada jednej grupie zajęciowej.

Proszę zapoznać się z rozkładem zajęć na USOSweb i uczestniczyć w zajęciach zdalnych na MS Teams zgodnie z rozkładem w USOSweb.

Po utworzeniu grup MS Teams wszelkich zmian w grupach może dokonywać jedynie administrator grupy, czyli prowadzący zajęcia. Dziekanat nie ma wglądu ani możliwości edycji składu osobowego grupy MS Teams po jej utworzeniu.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt: Bartosz Stelmach bartosz.stelmach@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu