Zajęcia wyrównawcze z geometrii elementarnej

Zespół Geometrii Wykreślnej zaprasza studentów pierwszego roku na bezpłatne zajęcia wyrównawcze z geometrii elementarnej. Celem zajęć jest uzupełnienie braków i wyrównanie poziomu wiedzy z geometrii elementarnej w zakresie szkolnego programu.

W ramach zajęć omawiane będą zagadnienia niezbędne do rozwijania wyobraźni przestrzennej w ramach późniejszych zajęć, w szczególności w zakresie Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej.

Program zajęć

1. 04.09.2023 (poniedziałek) 10:15-12:00 Wstępne spojrzenie na geometrię jako teorię. Konstrukcje na płaszczyźnie (planimetria).

2. 06.09.2023 (środa) 11:15-13:00 Własności figur płaskich, w szczególności wielokątów foremnych i ich konstrukcji.

3. 08.09.2023 (piątek) 11:15-13:0 Podstawowe pojęcia z geometrii elementarnej przestrzennej.

4. 08.09.2023 (piątek) 11.09.2023 (poniedziałek) 11:15-13:00 10:15-12:00 Podstawowe pojęcia z geometrii elementarnej przestrzennej, takie jak: równoległość, prostopadłość, kąty, odległości, itp.

5. 13.09.2023 (środa) 9:15-11:00 Wielościany foremne i ich własności. Powierzchnie obrotowe.

6. 15.09.2023 (piątek) 10:15-12:00 Elementy niewłaściwe. Różne rodzaje odwzorowań przestrzeni na płaszczyźnie realizowanych przez rzutowanie.

Pierwsze zajęcia odbędą się w sali nr 26 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Zapisy na zajęcia prowadzone są przez platformę USOS.

 

>>Szczegóły w pliku<<

Zmiana rozmiaru fontu