Zapisy do szkoły letniej ENHANCE “Gender and Diversity in Science, Technology and Society”

Już 25 września 2023 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła zimowa “Gender and Diversity in Science, Technology and Society”, którą organizuje Politechnika w Berline oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Szkoła Letnia umożliwia zdobycia 3, 4 lub 6 pkt. ECTS po pomyślnym przejściu przez kolejne etapy. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym: na Politechnice w Berlinie oraz online.

Oferta Szkoły Letniej skierowana jest do studentek i studentów (z poziomu licencjatu, magisterium oraz osób na doktoracie) z kierunków planistycznych i technicznych, matematyki i informatyki oraz innych, którzy chcą zdobyć kompetencje w zakresie studiów nad nauką i technologią (STS). Podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje niezbędne do zrozumienia mechanizmów tworzenia się nierówności płciowych i społecznych oraz dowiedzą się, na czym polega pozycjonowanie intersekcjonalne (czyli zjawisko krzyżowania się ze sobą różnych kategorii społecznych, wzmacniających dyskryminację grup i jednostek) w nauce i technologii oraz jak mu przeciwdziałać.

Szkoła letnia jest BEZPŁATNA.
Obowiązuje rejestracja: TUTAJ.

R E J E S T R A C J A   K O Ń C Z Y   S I Ę   D N I E M :  2 8  C Z E R W C A   2 0 2 3  r.

Terminy Szkoły Letniej:

– pomiędzy 4-8 września 2023: 2 terminy po 1,5 godziny – spotkania wstępne
– 25-29 września 2023: (Etap 1: +3 ECTS) – zajęcia w Berlinie. Przyjazd 25 września, wyjazd wieczorem 29 września lub 30 września
– od końca września do połowy października 2023: (Etap 2: +1 ECTS) – prezentacje online
– koniec listopada 2023: (Etap 3: +2 ECTS) – termin oddania pracy semestralnej

Za zaliczenie wszystkich 3 etapów można uzyskać 6 punktów ECTS.

Więcej informacji znajduje się: TUTAJ.

Osoba kontaktowa:

Prof. Dr. Petra Lucht
Centrum for Interdisciplinary Gender Research (ZIFG) TU Berlin
E-mail: petra.lucht@tu-berlin.de
Tel.: +49 30- 314 26995
Sek.: +49 30- 314 72580

Informacja w j. polskim i angielskim znajduje się również na Facebooku CWM oraz stronie internetowej CWM.

Zmiana rozmiaru fontu