Zapisy do szkoły letniej “Gender and Diversity in Science, Technology and Society (STS)”, Berlin- DEADLINE 10.06.2024

Szanowni Państwo,

(for English below)

 

w imieniu Centrum Współpracy Międzynarodowej PW i konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska, chcieliśmy poinformować o trwających zapisach na szkołę letnią “Gender and Diversity in Science, Technology and Society (STS)”organizowaną w ramach ENHANCE przez Politechnikę w Berlinie. 

Już w lipcu 2024 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła letnia “Gender and Diversity in Science, Technology and Society“, która jest częścią mikroprogramu edukacyjnego ENHANCE, składającego się z 3 modułów. Szkołę letnią (moduł 2) organizuje Politechnika w Berlinie oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme). 

Co?

Mikroprogram ENHANCE umożliwia uzyskanie 3, 6 lub 9 ECTS po pomyślnym przejściu przez kolejne etapy. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym na TU Berlin oraz online w 3 modułach: moduł 1 (kurs online poprzedzający szkołę letnią, 3 ECTS), moduł 2 (szkoła letnia na Politechnice w Berlinie, 3 ECTS) i moduł 3 (projekt online realizowany po zakończeniu szkoły letniej, 3 ECTS). Więcej informacji na temat poszczególnych modułów można znaleźć TUTAJ. Językiem wykładowym jest angielski.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do studentek i studentów (z poziomu licencjatu, magisterium oraz osób na doktoracie) z kierunków planistycznych i technicznych, matematyki i informatyki oraz innych, którzy chcą zdobyć kompetencje w zakresie studiów nad nauką i technologią (STS). Podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje niezbędne do zrozumienia mechanizmów tworzenia się nierówności płciowych i społecznych oraz dowiedzą się, na czym polega pozycjonowanie intersekcjonalne (czyli zjawisko krzyżowania się ze sobą różnych kategorii społecznych, wzmacniających dyskryminację grup i jednostek) w nauce i technologii oraz jak mu przeciwdziałać.

Ile to kosztuje?

Udział w programie jest BEZPŁATNY. Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Erasmus+ na udział w szkole letniej na Politechnice w Berlinie (moduł 2), jeśli pomyślnie ukończyli kurs przygotowawczy online (moduł 1). Aby uzyskać więcej informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania, prosimy o kontakt z biurem Erasmus+ na PW

Kiedy?

– Moduł 1 – „Wprowadzenie do tematyki Gender & Diversity w STS” (kurs online, 3 ECTS): Lipiec 2024 r.
– Moduł 2 – „Szkoła letnia Gender & Diversity w STS” (3 ECTS): 29 lipca – 2 sierpnia 2024 r. w Berlinie
– Moduł 3 – „Projekt na temat Gender & Diversity w STS” (projekt studiów online, 3 ECTS): sierpień-wrzesień 2024 r.

Łącznie za ukończenie całego mikroprogramu (moduły 1-3) można uzyskać maksymalnie 9 ECTS. Możliwe jest również ukończenie tylko modułu 1 (3 ECTS) lub modułów 1+2 (6 ECTS). Należy pamiętać, że aby wziąć udział w szkole letniej w Berlinie (moduł 2) należy ukończyć moduł 1.

R E J E S T R A C J A   K O Ń C Z Y   S I Ę :  10  c z e r w c a   2 0 2 4  r.

Więcej informacji znajduje się: TUTAJ.

Zarejestruj się teraz: TUTAJ.

Osoba kontaktowa:

Prof. Dr. Petra Lucht
Centrum for Interdisciplinary Gender Research (ZIFG) TU Berlin
E-mail: petra.lucht@tu-berlin.de

INFORMATION IN ENGLISH: HERE

FACEBOOK: TUTAJ

Zmiana rozmiaru fontu