Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów – nowy odcinek podcastu

Stosowane obecnie metody zapobiegania wystąpienia stanu hipotermii, bazujące na zwiększaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej, mogą powodować wystąpienie dyskomfortu termicznego u chirurgów i personelu medycznego. Naukowcy z PW prowadzą badania nową metodą lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne.

 

Projekt “Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów” jest finansowany w ramach realizowanego w PW programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Znalazł się w gronie laureatów konkursu na granty badawcze „BEYOND POB”.

Odcinek 12: Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Słuchaj odcinka tutaj:

Więcej informacji: www.badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zapobieganie-niezamierzonej-hipotermii-okolooperacyjnej-pacjentow-nowy-odcinek-podcastu

Zmiana rozmiaru fontu