Zapraszamy do udziału w programie „Akcelerator PW”

W imieniu CZIiTT zapraszamy do udziału w programie „Akcelerator PW”.

W zakresie realizacji w Politechnice Warszawskiej programu ,, Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza” uruchomiony został program ,,Akcelerator PW”– etap preinkubacji, a w jego ramach aktywność pn. ,,Gotowość biznesowa”. Celem programu „Akcelerator PW” jest kształtowanie postaw aktywnej komercjalizacji akademickiej, poprzez bezpośrednie wsparcie działań w obszarze inicjowania, inkubacji i akceleracji firm start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników, doktorantów i studentów Uczelni i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Ważne terminy:

  • termin składania formularzy aplikacyjnych w I edycji upływa dnia 17 lutego 2022 r.
  • aktywność należy zrealizować do dnia 10 czerwca 2022 r.
  • sprawozdania ze zrealizowanej edycji, należy złożyć w terminie do 2 tygodni od zakończenia realizacji działań, tj. do dnia 24 czerwca 2022 r.

Decyzja nr 20/2022 Rektora PW z dnia 28/01/2022

Pobierz plik application/pdf pdf 199,63 kB

https://badawcza.pw.edu.pl/Programy/Program-Akcelerator-PW

 

 

Zmiana rozmiaru fontu