Zapraszamy na webinar „Środowiskowe skutki pandemii” – 14.04.2021

W jaki sposób pandemia wpływa na środowisko i człowieka? Opowiedzą o tym prelegenci – przede wszystkim naukowcy z Politechniki Warszawskiej – podczas wirtualnego spotkania, które odbędzie się 14 kwietnia o godz. 14.00 na platformie MS Teams

 

Program:

 • 14.00-14.20: Wpływ pandemii koronawirusa na jakość powietrza atmosferycznego
  dr inż. Magdalena Reizer i prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • 14.20-14.40: Gospodarowanie odpadami w czasie pandemii koronawirusa
  dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin i dr inż. Piotr Manczarski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • 14.40-15.00: Społeczeństwo w pandemii – stare i nowe problemy. O przeobrażaniach sfery prywatnej i publicznej
  dr Katarzyna Górniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • 15.00-15.20: Ścieki w pandemii covid
  dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Bartosz Zaborski, Biuro Badań i Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • 15.20-15.40: Zmiany średnich profili dobowych w grupie mieszkaniowych odbiorców energii elektrycznej w okresie ścisłej kwarantanny narodowej
  dr hab. inż. Sławomir Bielecki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • 15.40-16.00: Nie tylko SARS-CoV-2 – bioaerozole i ich rozprzestrzenianie się
  prof. dr hab. Ewa Karwowska i dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Webinar organizuje Zespół Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie poprowadzi Paulina Chrobocińska z Biura Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.

 

Więcej informacji na stronie: www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-webinar-Srodowiskowe-skutki-pandemii

Zmiana rozmiaru fontu