Zapraszamy na wykład z zakresu OOŚ

W środę, 20 grudnia br. od godz. 10:15 do godz. 12:00 w sali 907 odbędzie się wykład na temat praktycznych aspektów procedur OOŚ w działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który wygłosi Pani Anna Bieroza-Ćwierzyńska, Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w GDOŚ.

Wykład realizowany w ramach współpracy Wydziału IBHiIŚ z GDOŚ jest przeznaczony m.in. dla studentów VII semestru na kierunku Ochrona Środowiska, ale… na wykład zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów zainteresowanych problematyką ocen środowiskowych w Polsce.

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

Więcej na temat OOŚ w GDOŚ na stronie: www.gov.pl/web/gdos/oos4.

Więcej na temat Departamentu OOŚ w GDOŚ na stronie: www.gov.pl/web/gdos/departament-ocen-oddzialywania-na-srodowisko.

 

Zmiana rozmiaru fontu