Zaproszenie dla Studentów 1. roku na spotkanie z przedstawicielami WIBHiIŚ

Serdecznie zapraszamy Studentów 1. roku na spotkanie z przedstawicielami Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

– dr hab. inż. Agnieszką Machowską – prodziekan ds. studiów
– dr hab. inż. Małgorzatą Kwestarz – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych
– dr hab. inż. Mirosławem Szyłak-Szydłowski, prof. PW – prodziekan ds. studenckich
– dr inż. Joanną Rucińską – opiekunka studentów 1. roku

Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej, via Ms Teams w środę, 23.11.2022 o godzinie 18:00.

Dowiedzą się Państwo na nim, co dobrego będzie czekać Państwa na naszym Wydziale, jakie są kompetencje poszczególnych prodziekanów oraz do kogo zwracać się ze sprawami dydaktycznymi, a do kogo w kwestiach studenckich; ponadto, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Pańskie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zapraszamy!

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UxNGZhM2MtN2I1Mi00ZDlkLTg3ODktNjM1MjBhYTIwYjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2271460696-8696-4f3e-b81a-2b514433fcbd%22%7d

Kod dostępu: mMrjVS

Zmiana rozmiaru fontu