Zaproszenie do udziału w 2022 Taiwan-Poland Higher Education Forum

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 2022 Taiwan-Poland Higher Education Forum.

NAWA wspólnie z Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET)  przygotowuje 2022 Taiwan-Poland Higher Education Forum w dniu 16 września w Warszawie, które prezentować będzie możliwości i priorytety przyszłej współpracy akademickiej i naukowej między Tajwanem a Polską.

W założeniu Forum ma pokazywać różnorodne przykłady działań, które podjęło środowisko akademickie i naukowe w ramach współpracy polsko – tajwańskiej, w tym realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Konferencja odbędzie się w godzinach 9:0-14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.
Forum odbędzie się w języku angielskim.
Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz dostępny jest tutaj: https://nawa.gov.pl/formularz-2022-taiwan-poland

Program Forum znajduje się w Załączniku.

Więcej informacji na stronie: www.nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/forum-polsko-tajwanskie-na-temat-szkolnictwa-wyzszego

Zmiana rozmiaru fontu