Zaproszenie do udziału w badaniu opinii warszawskich naukowców

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu opinii warszawskich naukowców.

Celem badania jest zebranie informacji na temat oczekiwań środowiska naukowego w zakresie tworzenia warunków do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, przyciągania do miasta specjalistów o unikatowej wiedzy i promowania osiągnięć warszawskich naukowców na arenie międzynarodowej. Jego realizacja pozwoli zidentyfikować – a w założeniu docelowym monitorować – kluczowe potrzeby środowiska naukowego i stworzyć ofertę działań miasta w tym obszarze.

 

Kwestionariusz obejmuje następujące zagadnienia:

  • opinii na temat warunków rozwoju kariery naukowej w Warszawie,
  • zaangażowania kadry naukowej i dydaktycznej we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni,
  • opinii dotyczącej wspierania rozwoju zawodowego przez organizacje inne niż uczelnia.

Aby wypełnić ankietę i podzielić się swoją opinią, należy kliknąć w link lub zeskanować kod QR widoczny na plakacie.

Badanie trwa do 13.03.2023 r.

Zmiana rozmiaru fontu