Zaproszenie na cykl wykładów dr inż. Joachima Behrendta

 

             

Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW zaprasza na cykl wykładów

 

dr inż. Joachim Behrendt
Technische Universität Hamburg

Reaktory z utwierdzoną biomasą. Kinetyka błony biologicznej.
Odzysk produktów użytecznych z osadów ściekowych.

 

Miejsce wykładów
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Warszawa, ul. Nowowiejska 20

Harmonogram wykładów

Reaktory z utwierdzoną biomasą. Kinetyka błony biologicznej

Część 1. 16 maja 2023 (wtorek), 10:15-11:45, sala 328
Część 2. 17 maja 2023 (środa), 12:15-13:45, sala 328

 

Odzysk produktów użytecznych z osadów ściekowych

Część 1. 16 maja 2023 (wtorek), 14:15-15:45, sala 328
Część 2. 18 maja 2023 (czwartek), 14:15-15:45, sala 328

Wszystkie wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

dr hab. inż. Adam Muszyński pok. 412, tel. 22-234-7885; adam.muszynski@pw.edu.pl
dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka pok. 801, tel. 22-234-5943; agnieszka.tabernacka@pw.edu.pl


Dean of the Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology would like to invite to the lectures presented by

Dr.-Ing. Joachim Behrendt
Hamburg University of Technology

Biofilm reactors and biofilm kinetics
Sludge treatment and recovery of by-products

Place:
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw, Nowowiejska 20

Schedule:
Biofilm reactors and biofilm kinetics
Part 1. 16 May 2023 (Tuesday), 10:15-11:45, room 328
Part 2. 17 May 2023 (Wednesday), 12:15-13:45, room 328

Sludge treatment and recovery of by-products
Part 1. 16 May 2023 (Tuesday), 14:15-15:45, room 328
Part 2. 18 May 2023 (Thursday), 14:15-15:45, room 328

All lectures are in English.
For further details please contact:
Adam Muszyński, Ph. D., D. Sc., Eng. room 412, tel. 22-234-7885; adam.muszynski@pw.edu.pl
Agnieszka Tabernacka Ph. D., D. Sc., Eng. room 801, tel. 22-234-5943; agnieszka.tabernacka@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu