Zaproszenie na hybrydowy kurs letni ENHANCE VLC_SYNERGIC URBAN INFRASTRUCTURES w ramach programu Erasmus+

Politechnika w Walencji zaprasza studentów uczelni partnerskich ENHANCE na międzynarodowy hybrydowy kurs letni ENHANCE VLC_SYNERGIC URBAN INFRASTRUCTURES. Kurs organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz narzędzi służących wykryciu i zwiększeniu synergii pomiędzy różnymi poziomami miejskiej infrastruktury (zielonej, wodnej, energetycznej, mieszkaniowej, transportowej, społecznej itp.). Dzięki udziałowi w szkole letniej uczestnicy rozwiną również kompetencje miękkie przydatne w miejskim planowaniu.

Studenci będą pracować w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach, liczących od 4 do 5 osób. Ponadto będą wspierani przez nauczycieli akademickich z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Mediolańskiej, Politechniki w Akwizgranie, Politechniki Berlińskiej, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego oraz Politechniki w Walencji

Studenci, którzy ukończą kurs, otrzymają 4,5 pkt. ECTS.

Szczegóły:

– zajęcia ONLINE: od 14.08.2023 r. do 01.09.2023 r.
– zajęcia STACJONARNE: od 4-9 września 2023 na Politechnice w Walencji
– dla studentów z poziomu licencjatu i magisterium
– kurs w formie hybrydowej: zajęcia stacjonarne w Walencji + zajęcia online via MS Teams
– punkty ECTS: 4,5
– organizator: Politechnika w Walencji

Udział w szkole letniej jest BEZPŁATNY. 

R E K R U T A C J A   P O T R W A   D O  :  1  m a j a  2 0 2 3  r . 

Więcej informacji: TUTAJ.
Formularz aplikacyjny: TUTAJ.

Wersja angielska informacji znajduje się na stronie internetowej CWM.
Informacja w j. polskim i angielskim jest również dostępna na Facebooku CWM.

Zmiana rozmiaru fontu