Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SEKCJI KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Przewodniczący SKH KILiW PAN zaprasza na zebranie Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN, które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek), o godz. 15.00 na platformie MsTeams (link do spotkania jest zamieszczony na stronie: https://skhpan.is.pw.edu.pl/?page_id=77).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu posiedzenia SKH w dniu 15 marca 2022 r.
  3. Informacja o pracach Komitetu.
  4. Część merytoryczna pt. „POROZMAWIAJMY O ODRZE”.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia powyższego tematu są ostatnio głośne wydarzenia na Odrze związane z masowym śnięciem ryb i gwałtownymi, niekorzystnymi zmianami ekosystemu rzeki. Przedmiotem tego punktu zebrania jest przedyskutowanie zarówno możliwych przyczyn zarysowanego wyżej stanu rzeki, jak i możliwych działań naprawczych w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej i przestrzennej. Wprowadzeniem do dyskusji będą krótkie wystąpienia autorskie zaproszonych gości:

  • dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ – Dyrektor Śląskiego Centrum Wody, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska;
  • dr hab. inż. Krzysztof Lejcuś, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska;
  • dr inż. Maciej Gruszczyński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska;
  1. Dyskusja na temat przedstawionych zagadnień.
  2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący SKH KILiW PAN

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Zmiana rozmiaru fontu