Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Adriana TRZECIAKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 18 października 2023 roku o godz. 11:30,
w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25

odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Adriana TRZECIAKA
na temat:
 „Badania procesu pulsacyjnego spalania
Streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Marian GIERAS
recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej GRZĄDZIELA  recenzja
(Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)
dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. Instytutu recenzja
(Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
prof. dr hab. inż. Kazimierz LEBECKI recenzja
(Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu