Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Andrzeja FOREMNEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr inż. Andrzeja FOREMNEGO
pt. „Metody sztucznej inteligencji jako narzędzie do wykrywania zmów przetargowych w zamówieniach publicznych dotyczących budownictwa infrastrukturalnego
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 r., o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101.

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Janusz KULEJEWSKI, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
promotor pomocniczy rozprawy:
Dr inż. Hubert ANYSZ
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Elżbieta RADZISZEWSKA-ZIELINA, Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Sławomir BIRUK, prof. uczelni, Politechnika Lubelska

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu