Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Andrzeja PIOTROWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr. inż. Andrzeja PIOTROWSKIEGO
pt. „Weryfikacja modeli konstytutywnych sprężysto-plastyczności przy zastosowaniu MES i optycznej korelacji obrazu”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 13 grudnia   2023 r. o godz. 11:15, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Stanisław JEMIOŁO
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr  hab. inż. Marcin GAJEWSKI, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek MAŁYSZKO (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. inż. Jacek SZAFRAN, prof. uczelni  (Politechnika Łódzka)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu