Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Anny GÓRKI

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 11 października  2023 roku o godz. 12:30,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Anny GÓRKI
na temat:
 „Wpływ priorytetu lokalnego w sygnalizacji świetlnej na ruch w  skoordynowanych ciągach ulicznych

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Andrzej CZEREPICKI, prof. uczelni
Politechnika Warszawska
promotor pomocniczy rozprawy:
Dr inż. Tomasz KRUKOWICZ
Politechnika Warszawska
recenzenci:
Dr hab. inż. Marcin STANIEK, prof. uczelni
Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Piotr KISIELEWSKI, prof. uczelni
Politechnika Krakowska

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu