Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Barbary KONDRACKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Barbary KONDRACKIEJ
na temat:
 „Model oceny realizacji procesu technologicznego obróbki wagonów na stacji kolejowej

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Emilian SZCZEPAŃSKI, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska, Wydział Transportu)
promotor pomocniczy:
Dr inż. Piotr GOŁĘBIOWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Transportu)
recenzenci:
Dr hab. inż. Marcin CHRZAN, prof. uczelni
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK
(Instytut Kolejnictwa)

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu