Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Damiana CICHOCKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr. inż. Damiana CICHOCKIEGO
pt. „Wpływ wybranych modyfikacji betonu na współczynnik pełzania”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 listopada  2023 r. o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Piotr WOYCIECHOWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Piotr NARLOCH
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA (Politechnika Lubelska)
Prof. dr hab. inż. Elżbieta HORSZCZARUK  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu