Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Edyty KOWALSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pani mgr inż. Edyty KOWALSKIEJ
pt. „Badania właściwości mechanicznych i charakterystyk dynamicznych konstrukcji murowanych w diagnozowaniu uszkodzeń”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 22 listopada  2023 r. o godz. 11.00, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Leszek MAŁYSZKO
(Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Piotr BILKO
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof SCHABOWICZ (Politechnika Wrocławska)
Dr hab. inż. Ryszard WALENTYŃSKI, prof. uczelni (Politechnika Śląska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu