Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Ewy SOBCZYŃSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pani mgr. inż. Ewy SOBCZYŃSKIEJ
pt. „Dobór optymalnego składu zapraw glinianych do rekonstrukcji zabytkowych obiektów kamiennych”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 18 grudnia   2023 r. o godz. 11:15, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr  inż. Wojciech TERLIKOWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek MAŁYSZKO (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Prof. dr hab. inż. Lech LICHOŁAI, prof. uczelni  (Politechnika Rzeszowska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu