Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Ewy ŚWIERCZYŃSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pani mgr inż. Ewy ŚWIERCZYŃSKIEJ
pt. „Nowa metodyka inwentaryzacji miejsca zdarzenia drogowego”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 listopada  2023 r. o godz. 10.30, w trybie stacjonarnym,
w Sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Janina ZACZEK-PEPLIŃSKA, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii)
recenzenci:
Dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr hab. inż. Grzegorz LENDA, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu