Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Grzegorza SADOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 3 lipca 2023 roku o godz. 13:00,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 00-400 Płock, w sali nr 59 (Audytorium),
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Grzegorza SADOWSKIEGO
na temat:
 „Wpływ parametrów geometrycznych i fizycznych profilowanej powierzchni styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA
(Politechnika Lubelska)
promotor pomocniczy:
Dr inż. Piotr WILIŃSKI
(Politechnika Warszawska)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Barbara GOSZCZYŃSKA
(Politechnika Świętokrzyska)
Dr hab. inż. Krzysztof GROMYSZ, prof. uczelni
(Politechnika Śląska)
Prof. dr hab. inż. Andrzej WINNICKI
(Politechnika Krakowska)

 

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu