Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Jakuba BACHANKA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 3 listopada 2023 roku o godz. 11:15,
w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25

odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Jakuba BACHANKA
na temat:
 „Experimental and numerical study on direct-injection sprays
formed under flash-boiling conditions

Streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Andrzej TEODORCZYK
promotor pomocniczy:
dr inż. Łukasz KAPUSTA
recenzenci:
dr hab. inż. Jacek HUNICZ, prof. uczelni recenzja
z Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław SZWAJA recenzja
z Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof WISŁOCKI  recenzja
z Politechniki Poznańskiej

 

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka) oraz w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu