Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Juliana KOMINOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 5 lipca 2023 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Juliana KOMINOWSKIEGO
na temat:
 „Model długookresowych zmian nierówności geometrycznych toru kolejowego w procesie eksploatacji

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. Bogdan SWOIŃSKI, prof. IK
(Instytut Kolejnictwa)
promotor pomocniczy:
Dr hab inż Bartosz FIRLIK, prof. uczelni
(Politechnika Poznańska)
recenzenci:
Dr hab. inż. Piotr CHROSTOWSKI, prof. uczelni
Politechnika Gdańska
Prof. dr. hab. inż. Andrzej KAŹMIERCZAK
Politechnika Wrocławska

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu