Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Juliusza KAROLAKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 6 października  2023 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż.  Juliusza KAROLAKA
na temat:
 „Metoda przygotowania specyfikacji interfejsu w powiązaniach komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof ZBOIŃSKI
Politechnika Warszawska
promotor pomocniczy rozprawy:
Dr inż. Andrzej KOCHAN
Politechnika Warszawska
recenzenci:
Dr hab. inż. Jakub MŁYŃCZAK, prof. uczelni
Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Mieczysław KORNASZEWSKI, prof. uczelni
Uniwersytet  Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu