Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Kacpra WASILEWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr. inż. Kacpra WASILEWSKIEGO
pt. „Ocena zastosowania materiałów z pamięcią kształtu we wzmacnianiu konstrukcji historycznych”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 30 listopada  2023 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Artur ZBICIAK
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Wojciech TERLIKOWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Prof. hab. inż. Lech LICHOŁAI (Politechnika Rzeszowska)
Dr hab. inż. Monika PODWÓRNA, prof.  uczelni (Politechnika Wrocławska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu