Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Kamili OWCZARSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pani mgr inż. Kamili OWCZARSKIEJ
pt. „Właściwości betonu poddanego nagrzewaniu elektrooporowemu w konstrukcjach wykonanych w warunkach obniżonej temperatury”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 listopada  2023 r. o godz. 10.00, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Elżbieta SZMIGIERA
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Maja KĘPNIAK
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Elżbieta HORSZCZARUK (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Marta SŁOWIK, prof. uczelni (Politechnika Lubelska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu